Levvel Health er en dansk softwarevirksomhed

Vi leverer software til fjernmonitorering og -behandling af patienter og borgere.

Platformen kan bruges som led i indsatser til tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser, og formidler effektivt patientdata fra hospitaler til kommuner og understøtter hjemmebehandling af kroniske og multisyge patienter.

Fokus på kerneopgaven

I en tid med bevægelse i opgavefordelingen mellem kommune og region har Levvel Health fokus på at tilbyde frontpersonalet solide værktøjer, som understøtter de eksisterende arbejdsgange.

Missionen er at fjerne unødig, manuel dokumentation og dermed sikre færre fejl og øget datakvalitet.

 

Få mere tid til kerneopgaven og tryggere patienter

 


Det er ikke alle patienter, der har behov for specialiseret behandling på et hospital. I stedet for at sende patienterne måske hundredevis af kilometer væk, kan fjern- og hjemmemonitorering understøtte sikker og kompetent behandling, selvom den foregår i patienternes hjem eller på en sikker facilitet i nærheden. Jesper Lodahl

Adm. direktør, Levvel Health ApS

Fjernmonitorering med Levvel Platform