LEVVEL PLATFORM

Fjernmonitorering og hjemmebehandling frigør hospitalssenge og forbedrer lægernes mulighed for at reagere på symptomer når de opstår. 

Patienter i hjemmebehandling opsamler og indsender løbende deres vitale værdier med en app og medicinske måleapparater. Løbende indsendelse af vitale værdier giver klinikerne et retvisende indblik i det gældende symptombillede uden at deres arbejdsbyrde øges.

Levvel Platform sammenligner automatisk patientens tilstand med de referenceværdier, klinikeren har fastsat. Ved tegn på forværring i patientens tilstand, bliver de sundhedsprofessionelle varslet med det samme. Det giver mulighed for hurtig intervention og ændring af behandlingen, fx ændring af medicinering eller indkaldelse til konsultation. Dermed slipper velbehandlede patienter for unødvendige læge- og ambulatoriebesøg og der frigøres tid til andre patienter i klinikken.

FJERNMONITORERING


Subakutte patienter


Patienter, der er for dårlige til at blive i hjemmet, men som ikke behøver specialiseret behandling på hospitalet, er oplagte kandidater til indlæggelse på kommunal døgnplads under regionalt behandlingsansvar.

En sundhedsprofessionel måler borgerens vitale værdier og sender dem krypteret til eLægen i regionen. Hvis eLægen ønsker fx TOBS- eller EWS-scorer, udregnes værdierne med det samme, og lægen får besked, hvis borgeren er ved at blive dårligere.

Fjernmonitorering er også optimal for patienter, der efter udskrivning fra hospital, er omfattet af 72-timers udvidet behandlingsansvar.

HJEMMEBEHANDLING


Kronikere


Velbehandlede patienter i hjemmebehandling behøver ikke besøge egen læge eller ambulatorium, og slipper derfor også for transport og for at skulle tage fri fra arbejde eller uddannelse.

Samtidig opnår patienterne bedre sygdomskontrol og adherence. Trygheden sikres med viden om, at lægen følger patienten tæt, uden at privatlivet bliver krænket. 

Hjemmebehandling giver klinikerne indblik mellem konsultationerne. De rettidige data giver bedre behandlingsforløb, optimal medicinering og større tryghed for patienterne.

 

Få mere tid til kerneopgaven og tryggere patienter

 


Triagering og alarmer


Vurderingsscorer, fx TOBS og EWS


Krypteret og GDPR-kompliant


Understøtter tidlig udskrivning


Kontinuerlige datakilder

Fjernmonitorering med Levvel Platform


Det er ikke alle patienter, der har behov for specialiseret behandling på et hospital. I stedet for at sende patienterne måske hundredevis af kilometer væk, kan fjern- og hjemmemonitorering understøtte sikker og kompetent behandling, selvom den foregår i patienternes hjem eller på en sikker facilitet i nærheden. Jesper Lodahl

Adm. direktør, Levvel Health ApS