Kunder og use cases

ALSIDIG PLATFORM

Hvad er dine forventninger?


Levvel Platform kan anvendes til stort set alle terapeutiske områder og forbindes til EPJ, EOJ, medicinsk udstyr og forbruger-enheder som fx smart watches.

Hvad vil du bruge Levvel Platform til?

Anvendelses-
område

  • Subakutte patienter
  • Kronisk syge
  • Ældre
  • Kliniske studier
  • ... og din use case

Næstved Kommune

Direkte sundhedsdata

Vi har valgt Levvel Health til tidlig opsporing, kvalitetsforbedring og forebyggelse af 2.500 hospitalsindlæggelser inden for 3 år.

Torben Klitmøller Hollmann
Centerchef for Sundhed & Ældre, Næstved Kommune

Region Sjælland

eHospitalet

Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland ønsker at:

  • Forebygge og undgå unødvendige indlæggelser og/eller genindlæggelser
  • Forbedre patienters mulighed for tidlig udskrivelse fra sygehuset
  • Øge mulighederne for at fortsætte monitorering og behandling i eget hjem ved anvendelse af forskelligt måleudstyr på fremskudte kommunale akutpladser og i patienters egne hjem
  • Optimere udnyttelsen af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland


eHospitalet

 


Samarbejdskommuner

Tværsektorielt, digitalt samarbejde

Region Sjællands eHospital omfatter blandt andet fremskudte kommunale akutpladser (FKA-pladser) og hjemmeindlæggelser. Regionen har behandlingsansvaret. De samarbejdende kommuner forestår den daglige sundhedspleje.

Når patienten er visiteret til eHospitalet, indlægges vedkommende i eget hjem eller på en FKA-plads på et plejecenter. I hjemmet opsamlet patienten selv sine vitale data evt. med hjælp fra en af regionens medarbejdere i en mobil behandlingsenhed. Patienterne på akutpladserne er for dårlige til selv at foretage målinger. Kommunale sundhedsprofessionelle med en tillægsuddannelse registrerer derfor patienternes vitale værdier. De sendes øjeblikkeligt videre til eLægerne, der har kontor på Næstved Sygehus. eLægerne kan se de indsendte data i Klinikerportalen. Hvis en patient bliver dårlig udløses en alarm på baggrund af de grænseværdier, eLægerne har fastsat. Lægerne modtager straks en sms og visuelle alarmer i Klinikerportalen.

eHospitalet anvender pulsoximetre, vægte, termometre og blodtryksapparater, der via Bluetooth® overfører data til Klinikerappen. Levvel Patient-løsningen udregner øjeblikkeligt TOBS- og EWS-værdier, der overføres til eLægen sammen med patientens øvrige værdier

 

Vil du være vores næste reference?