Levvel Platform

Fjernmonitorering
& hjemmebehandling


Digital monitorering af borgere på plejecenter, patienter indlagt på kommunale akutpladser og kronikere i eget hjem

Levvel Platformen fjerner de fysiske begrænsninger ved traditionelle konsultationer og behandlinger. Samtidig får lægerne et kontinuerligt indblik i patientens symptomer og varsling ved ændringer i tilstanden. Det giver frihed, fleksibilitet og tryghed for både klinikere og patienter.

Levvel.connect

Fjern- og hjemme-
monitorerings-
løsninger


Digital monitorering af borgere på plejecenter og patienter indlagt på kommunale akutpladser eller i eget hjem

Levvel.connect fjerner de fysiske begrænsninger ved traditionelle konsultationer og behandlinger. Samtidig får lægerne et kontinuerligt indblik i patientens symptomer og varsling ved ændringer i tilstanden. Det giver frihed, fleksibilitet og tryghed for både klinikere og patienter.


Sikkerhed

Automatisk triagering, alarmer og tidstro data uden risiko for tastefejl og forglemmelser

Rettidighed

Indsigt i symptomer mellem konsultationer of udvikling over tid

Optimering

Frigør personale og hospitalssenge

Fleksibilitet

Support af alle terapeutiske områder, fx postoperative patienter, kroniske lidelser og subakutte tilstande

FJERNMONITORERING

Brugervenlig og fleksibel


Levvel Platform er en samlebetegnelse for løsninger til fjernmonitorering af borgere på plejehjem og kommunale akutpladser og hjemmebehandling af patienter indlagt i eget hjem.

Hver af løsningerne består af en webportal, Klinikerportalen, en app og det medicinske udstyr, som patientens tilstand kræver, fx blodtryksapparat og pulsoximeter.

klinikerportal-levvel.connect
Patientoversigt i Klinikerportalen og Klinikerapp med sikker patientidentifikation

Automatisk triagering og alarmering på baggrund af grænseværdier fastsat for patientgruppen eller den enkelte patient. 

Automatisk udregning af TOBS, EWS og andre vurderingsscorer. Klinikerne bestemmer selv, hvilke data de ønsker og hvilke protokoller, der skal anvendes i løsningen.


Patient- og klinikerapp

app screenshot
Patientappen kan bruges af kronikere og hjemmeindlagte patienter. På akutpladser og plejecentre anvender sundhedspersonalet Klinikerappen, hvor de indgiver data for borgerne.


Det skal være nemt. Virkelig nemt. Vores mål er at lave et produkt, som alle kan finde ud af at bruge, både patienter og klinikere. Vi kan kun opnå de massive fordele ved fjernmonitorering, hvis brugerne kan lide løsningen og kan finde ud af at bruge den.Jesper Lodahl

Adm. direktør, Levvel Health


Levvel Platform

Monitoreringsplatform


Levvel Platform understøtter flere forskellige anvendelsesområder. 

Levvel Borger er til borgere på plejecenter, Levvel Patient er til patienter indlagt på kommunale akutpladser og til kronikere, der måler og sender deres sundhedsdata hjemmefra. Levvel Forskning er til forskere, farmavirksomheder og andre, der gerne vil foretage kliniske studier eller indsamle kliniske data.

Levvel.connect

Monitorerings-
platform


Levvel.connect er en platform, der understøtter flere forskellige anvendelsesområder.

Levvel.care er til borgere på plejecenter, Levvel.subacute er til patienter indlagt på kommunale akutpladser og Levvel.rpm er til kronikere, der sender deres sundhedsdata hjemmefra.

Levvel Borger

Monitoreringsløsningen til plejecentre og beskyttede boliger med sårbare borgere, der har gavn af, at deres helbred følges tæt.

Levvel Borger gør det muligt at opdage symptomer eller forværringer tidligere, så komplicerede forløb kan mildnes og hospitalsindlæggelse i nogle tilfælde undgås. Det er god fornuft - både for borgeren, de pårørende og kommunen.

Levvel Patient

Løsningen der bygger bro mellem sektorerne og hjælper læger og sygeplejerske med at yde optimal behandling til patienter med kroniske lidelser.

Levvel Patient har to hovedfunktioner: Fjernmonitorering af subakutte patienter indlagt på kommunale døgnpladser og hjemmebehandling af kronikere.

Tværsektorielt samarbejde

Til patienter omfattet af 72-timers udvidet behandlingsansvar eller subakutte patienter, der er indlagt på kommunale akut- eller døgnpladser.

Patientens data indsamles af det kommunale sundhedspersonale. eLægen får løbende troværdige, triagerede data, så intervention kan igangsættes straks - eller før - patientens tilstand forværres.
Selvom patienterne er for dårlige til at blive i hjemmet eller plejeboligen, kan de modtage kompetent pleje uden at skulle ligge i en hospitalsseng, med de konsekvenser det kan have i form af fx dårlig trivsel, infektioner og transporttid for pårørende.

Kroniske lidelser

Hjemmebehandling af patienter med kroniske sygdomme, fx KOL og hjertefejl - eller knapt så kroniske tilstande som fx komplicerede gravidteter.

Patienten måler selv sine vitale værdier og sender dem gennem appen til den behandlingsansvarlige kliniker. Patientens data visualieres i Klinikerportalen og systemet udsender alarmer og notifikationer, hvis patientens data afviger fra de referenceværdier, lægen har fastsat. Lægen får indsigt i symptomer og flare-ups når de opstår og kan indkalde patienten til ambulatoriet - eller undlade, hvis patienten er velbehandlet.

Levvel Forskning

Levvel Forskning er designet til forskere og farmavirksomheder, der har brug for nem administration af store kohorter, troværdige data og god adherence.

Data overføres i realtid lige så snart respondenten eller patienten har registreret en måling. Patienten guides gennem appen og får besked, når det er tid til at foretage en måling eller udfylde et spørgeskema. Forskerne får besked, hvis patienterne ikke udfylder sine skemaer, ikke udfører målingerne som forventet eller er ved at få det dårligt. 

Den hurtige og hyppige overførsel giver indsigt i symptomer, bivirkninger OG flare-ups lige så snart de opstår. Den automatiske varsling i Levvel Forskning tillader indrullering af store kohorter.

Levvel Forskning medfører troværdige data, god adherence og fuld sporbarhed. 


Agnostiske løsninger

Vi tilpasser Levvel-løsningerne til dit og dine patienters behov - ikke omvendt.
For at kunne holde det løfte, er løsningerne født agnostiske. Det vil sige, at de kan bruges på alle serverplatforme, til alle terapeutiske områder og med alt IoT-udstyr, der kan dele data.
SERVER-FLEKSIBILITET


Cloud-agnostisk


Uanset hvilken server, du foretrækker, kan Levvel Platform installeres på den.

Levvel-løsningerne er allerede i brug med succes, og kan installeres på IBM Cloud, AWS og Microsoft Azure.

Eventuelle begræsninger kan findes hos fabrikanter af visse typer højtspecialiseret, medicinsk måleudstyr. Godkendelse og certificrting som medicinsk udstyr i en høj risikoklasse kan forudsætte en bestemt serverplatform. Det begrænser dog ikke din frihed med Levvel-platformen, for vi har flere muligheder for at understøtte  et sådant setup uden at gå på kompromis med sikkerhed eller regulatoriske forordninger. 

ANVENDELSESOMRÅDE


Sygdoms-agnostisk


Uanset hvilket terapeutisk område du arbejder med, er der god sandsynlighed for, at fjernmonitorering eller hjemmebehandling kan gavne dine patienter.

Levvel Platform kan designes til at håndtere alle parametre, værdier og datatyper. Uanset om løsningen skal bruges til komplicerede graviditeter, kronikere, ældre, postoperative eller subakutte patienter er det muligt, fordi Levvel Platform har en meget fleksibel protokoldesigner.

Hvis de ønskede data kan måles eller formuleres, kan de registreres i platformen.

MEDICINSK UDSTYR


Udstyrs-agnostisk


Levvel Platform understøtter medicinsk måleudstyr med åbne API'er, der kan kommunikere via WiFi eller Bluetooth®. Det har langt de fleste IoT-enheder, så lad dig ikke begrænse.

Vi har allerede implementeret et bredt udvalg af medicinsk udstyr fra pulsoximetre til CTG-apparater. 

Levvel Patient- og Klinikerap virker også til både iOS- og Android-enheder. Klinikerportalen er webbaseret og kan derfor tilgås fra alle computere og tablets.


Funktionalitet

Herunder findes et udpluk af funktionerne i Levvel RPM Platform.
Der er flere, og mangler der en funktion, der tilgodeser jeres workflows, udvikler vi den.

 


 

Hvilket medicinsk udstyr har du har behov for?

 

Mere tid til kerneopgaven med digitalisering.