DIGITALISERING AF FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN


  Ældrebyrden stiger med 60% frem til 2030 og der mangler allerede sundhedspersonale. Det er en enorm, potentiel trussel imod vores velfærdssamfund og livskvaliteten for de ældre. Sundhedsteknologi kan løse en del af udfordringen, men forandring tager tid og det kræver, at kommuner og regioner rykker hurtigt med implementering af teknologi, der løser problemerne. Vi kigger ind i en nær fremtid med store udfordringer, men på den anden side ser jeg et lyst billede af et digitaliseret sundhedsvæsen med mere og bedre sundhed for det samme.

Jesper Lodahl, adm. direktor


VORES VISION

Vi tror på at patienten kan sættes i centrum uden at gå på kompromis med økonomi, sikkerhed eller behandlingskvalitet - tværtimod.

Alle verdens lande ser ind i en fremtid med et stadigt stigende antal patienter og mangel på sundhedspersonale.  

Flere patienter og personalemangel kombineret med sektorskel og siloer gør det alt andet end nemt at tilbyde optimale og sikre behandlingsforløb, hvor patienten er i centrum.

Vi tror på at løsningen er at lade data følge patienten og lade patienten blive i hjemmet, så længe det er den bedste løsning. Det frigør hospitalssenge til patienter med behov for specialiseret behandling og letter informationsflowet på tværs af afdelinger og sektorer. Med andre ord giver digital monitorering af kronikere og subakutte patienter større behandlingskapacitet og mindre bøvl for patienterne.

Levvel Healths ambitioner er store og softwaren virker. Det, der mangler, er sundhedspolitisk mod og finansiering af den digitale omstilling. 


VORES HISTORIE

Levvel Health blev skabt som svar på et akut behov, der bliver stadigt større

Stiftet i respons til Covid-pandemien

Levvel Health blev stiftet i marts 2020, samtidig med at Danmark blev lukket ned i et forsøg på at tæmme Covid-pandemien.

Virksomhedens stifter og direktør Jesper Lodahl har arbejdet i Kina i adskillige år. Gennem sit kinesiske netværk havde han hørt om virussens hærgen allerede ved årsskiftet. Mens de europæiske sygehuse bukkede under et efter et, blev Levvel Health derfor skabt. På kort tid samlede Jesper Lodahl et team, investorer og adgang til fjernmonitoreringssoftware, der blev udstyret med Covid-protokoller og mulighed for registrering af smittede. Løsningen kunne både hjælpe med at holde smittede i hjemmet længst muligt for at begrænse presset på sygehusene og kortlægge nye udbrud geografisk som støtte til sundhedsmyndighederne.

I august 2020, blot 5 måneder efter Levvel Health blev stiftet, var virksomheden og fjernmonitoreringsløsningen anerkendt og støttet af EU-kommissionen med €2,4 millioner.

Aflastning gennem digitalisering

For lidt sundhedspersonale og for få senge til et stadigt stigende antal patienter og ældre kalder på nye løsninger.

Det startede med Covid og hjemmemonitorering for at undgå smittespredning og aflaste hospitalerne.

Pandemien satte dog blot spotlys på et eksisterende problem i alverdens sundhedssystemer. Vi udvidede derfor vores tilbud til at omfatte alle kronikere, postoperative og subakutte patienter samt plejekrævende borgere i risiko for indlæggelse.

Vi har samarbejdet med klinikere og testet fjernmonitoreringen siden 2020 for at kunne levere en løsning, der sikrer tryghed, sikkerhed og er arbejdskraftbesparende.

Og vi er ikke færdige endnu. Vi tilføjer løbende nyt, innovativt medicinsk udstyr og protokoller, der gør det muligt hjælpe endnu flere patienter - uanset hvor de befinder sig.

 


Levvel Health

Senior team

Vi er knap 20 passionerede mennesker, der hver dag arbejder for at gøre en forskel for alle de patienter, der benytter Levvel Platform.
Vi videreudvikler softwaren og forretningen, og vi skubber til de beslutningstagere, der kan hjælpe sundhedsvæsenets digitale omstilling på vej.

Levvel Health

Bestyrelse og rådgivere

Levvel Health

Kliniske rådgivere

Line Thellesen

MD, PhD


15 års klinisk erfaring
Speciallæge i gynækologi og obestrtik

Sebastian Karlsson

MD, PhD


Lungemediciner med mere end 15 års klinisk erfaring

Peter Elm Aagaard

MSc Economics


Økonom med 14 års erfaring fra sundhedssektoren

Henrik Rindel Gudbergsen

MD, PhD, MPA


>10 års klinisk erfaring
8 års erfaring fra medtech-, biotech- og farma-virksomheder