Produktlabel

 Tilsigtet anvendelse

Levvel Platform er et softwarebaseret medicinsk udstyr, som kan indsamle sundhedsdata via en mobilapp og kompatibelt, medicinsk udstyr. Data overføres til klinikere i Klinikerportalen, hvor de kan ses, vurderes og kvitteres for. Softwareløsningen er beregnet som et værktøj til fjernmonitorering og hjemmebehandling af patienter med henblik på at give klinikere flere datapunkter, give patienterne mulighed for at blive involveret i deres behandling og reducere unødvendige konsultationer og indlæggelser.

Fremstillet i overensstemmelse med Europakommissions forordning 2017/745 om medicinsk udstyr klasse IIa